e-Fatura

E-FATURA NEDİR, NASIL KULLANILIR?

E-FATURA SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLER

ODISPRO e-Fatura Uygulaması ile, kağıt ortamdaki faturalarınızı elektronik ortama taşıyın, hem zamandan tasarruf edin hem de işlerinizi kolaylaştırın.

E-FATURA KULLANMAYA NASIL BAŞLAYABİLİRİM?

Başvuru süreci oldukça kolaydır. ODISPRO ile başvuru yapabilir ve hızlıca e-Fatura ve e-arşiv programını kullanmaya başlayabilirsiniz. ODISPRO Ön Muhasebe Program Paketlerinden herhangi birini tercih ettiğinizde başvuru aşamasından kullanımına kadar olan tüm süreçte ve sonrasında alanında deneyimli danışmanlarımız eşliğinde hızlı ve kolayca e-Faturaya geçiş yapabilirsiniz.

Mali mührünüz veya e-İmzanız elinizdeyse e-Fatura Uygulamasına geçiş yapmak için bize bilgi vermeniz yeterli,
e-Fatura Uygulamasına geçiş yapmak için tıklayınız.

E-FATURA BAŞVURU

ODISPRO E-FATURA UYGULAMASI

ODISPRO E-FATURA Uygulaması ile E-Fatura ve E-Arşiv Fatura belgelerinizi elektronik ortamda oluşturursunuz. Hızlı bir şekilde e-Fatura düzenleyerek zaman ve paradan tasarruf edersiniz.

HER ZAMAN HER YERDEN ERİŞİM

Size sağlanacak kullanıcı adı ve şifre ile ODISPRO E-FATURA Web uygulamasına; bilgisayar, tablet ya da cep telefonunuzdan her zaman her yerden erişim yapabilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra, hemen e-Fatura belgenizi oluşturabilirsiniz.

YASAL GEÇERLİ SAKLAMA

ODISPRO sistemlerinde oluşturduğunuz bir e-Fatura'ya, oluşturulduğu andan itibaren 10 yıl boyunca her zaman ulaşabilirsiniz.

CARİ KAYDETME

Bir e-Fatura oluşturduğunuzda muhatabı/alıcısı, hesabınızda otomatik olarak kaydedilir. Tekrar aynı cariye fatura oluştururken bilgileri otomatik olarak gelir.
Fatura oluştururken girdiğiniz mal bilgileri de hesabınızda otomatik kaydedilir. Bu da size aynı içerikte fatura kesmenizi sağlar.
İsterseniz excel ortamında kayıtlı carilerinizi de otomatik olarak içeri aktarabilirsiniz. Bu sayede fatura oluştururken alıcı bilgilerini yeniden girmeniz gerekmeyecektir.

SINIRSIZ KULLANICI VE YETKİLENDİRME

ODISPRO e-Fatura Uygulaması’nda 1 tane ana kullanıcı tanımlanır. Bu kullanıcı tüm yetkilere sahiptir. Bu kullanıcı istediği kadar alt kullanıcıyı kendi açabildiği gibi, açılan alt kullanıcılara da istediği yetkileri tanımlayabilir.

AKILLI ARAMA

Akıllı arama özelliğinin bulunduğu e-Fatura uygulaması’nda, aradığınız bir faturaya her an erişim yapabilirsiniz. Faturalarınızı istediğiniz tarih aralığında, muhatabının adının birkaç harfi ile ya da vergi numarası ile anında ulaşabilirsiniz.

EXCEL RAPORLAMA

İstediğiniz tarih aralığına ait faturaları ya da belirttiğiniz tarih aralığında istediğiniz alıcıya ait faturaları istediğiniz excel başlıkları ile raporlayarak sisteminize indirebilirsiniz.

PDF ÖZELLİĞİ

İstediğiniz tarih aralığına ait faturaları ya da belirttiğiniz tarih aralığında istediğiniz alıcıya ait faturaları istediğiniz başlıklar ile toplu olarak ya da tek tek PDF halinde sisteminize indirebilirsiniz.

FATURA TASARIMI

e-Faturalarınızda logo ve banka bilgileriniz bulunabileceği gibi istediğiniz şekilde özelleştirme de yapıyoruz.

ZAMAN TÜNELİ

Yapılan tüm işlemler kullanıcı bazında loglandığı için, hangi işlemin hangi kullanıcınız tarafından ne zaman yapıldığını her zaman görebilirsiniz.

e-Fatura Nedir?

Elektronik fatura (e-Fatura) şirketler arasındaki veya şirketlerle müşterileri arasındaki fatura alıp verme sürecinin otomasyonunu hedefleyen, kâğıt fatura gönderilmesi ve alınmasını ortadan kaldırmaya yönelik bir uygulamadır. E-fatura sistemi, kağıt faturalar ile aynı standartlara sahip olduğu için hukuka da uygun olarak hazırlanmış olur. Ayrıca elektronik ortamda hazırlanan faturalar, kağıt israfına ve nakliye giderlerine engel olur. Bu sebeple, e-fatura sistemi hızla yaygınlaşmıştır.

e-Arşiv Faturası Nedir?

e-Arşiv ve e-Arşiv Faturası, e-Fatura mükellefi olmayan işletmeler ile kişilere elektronik ortamda fatura gönderilmesine ve saklanmasına imkan tanıyan bir uygulamadır. Yani e-Fatura sistemi kullanıcısı olmayan firma ve kişilere kesilen e-Fatura, e-Arşiv Fatura olarak adlandırılmaktadır.
e-Fatura ve e-Arşiv faturası arasındaki temel farklılıklar:
 • e-Fatura sadece kurumlar arası fatura alıp verme imkanı sağlar.
 • e-Faturada tüm faturalar GİB tarafından ön kontrolden geçirilir.
 • e-Fatura yalnızca e-Fatura sistemine kayıtlı taraflar arasında gönderilir ve alınır.
 • e-Arşiv faturaları, e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan işletmeler ve son kullanıcılara gönderilen elektronik faturalardır. Bu faturalar, e-Arşiv uygulaması aracılığıyla gönderilir ve saklanır.
 • e-Arşiv uygulamasını kullanmak için e-Fatura sistemine dahil olmak zorunluluğu bulunmaktadır.
 • e-Fatura sistemine dahil olmak şartıyla, dileyen her işletme e-Arşiv uygulamasına geçebilir.

e-Fatura Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

 • e-Fatura kullanmak kargo takip süreçlerini ortadan kaldırır. Bu sayede faturalarınızın kaybolma riski ortadan kalkar.
 • Tahsilât ve ödeme süreçlerinizi hızlandıracağı için nakit akışınız da hızlanmış olur.
 • Faturalarınızın oluşturulmasından gönderilmesine dair tüm operasyon süreçlerinin yönetiminde zaman tasarrufu ve maliyet tasarrufu sağlarsınız.
 • Verimli zaman ve maliyet yönetimi ile iş yönetiminizi de verimli hale getirirsiniz.
 • Özel entegratör ile çalışmayı tercih ettiğiniz takdirde, gelecek mevzuat değişikliklerine uyum sağlama, destek, operasyon, maliyet vb. konularda firmanıza avantaj sağlarsınız.
 • Özel entegratörün Bulut uygulamasıyla istenen faturaya; her yerden, kolay ve hızlı erişim sağlarsınız.

e-Fatura Kimlere Zorunlu?

 • 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 • 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 • 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler.
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler.
 • Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları.
 • 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.
 • İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar.
 • e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar.
 • Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları
 • internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler.

e-Fatura Hakkında Sık Sorulanlar

e-Fatura kâğıt fatura gibi oluşturulmaktadır. Kâğıt faturadan farkı bir yazılım ara yüzü ile oluşturulduğu için yapılan hatada aynı fatura üzerinde düzeltme yapabilirsiniz ancak kâğıt fatura da yapılan yanlış üzerine her şeyi baştan yapmanız gerekir. e-Fatura uygulamamızda hatanızı kolayca düzeltebilirsiniz. Faturanız üzerinde gerekli bilgileri sağladıktan sonra göndermek için tek yapmanız gereken tek bir tuş ile gönderimini sağlamaktır.
Hayır, e-Fatura uygulamasına geçiş yaptıktan sonra, e-Fatura kullanıcılarına kâğıt fatura düzenleyemezsiniz. e-Fatura sistemine geçiş yaptıktan sonra size tanınan opsiyon süresi 7 gün ile sınırlıdır. Bu süre zarfında kâğıt fatura kesmeye devam edilebilirsiniz.
e-Faturanın iptal ve iade süreci, kağıda basılı fatura ile aynıdır ancak pratikte bazı işlemler değişiklik gösterir. Ticari e-Fatura’da gönderen taraf iptal işlemi yapamaz. Fatura, gönderim yaptığınız müşterinize ait sisteme düştükten sonra 8 gün içinde reddedilmesi durumunda iptal durumu gerçekleşir. Bu durumda yeni bir fatura oluşturmadan reddedilen fatura üzerinden düzenleme yapmanız tavsiye edilir. Reddedilen e- Fatura sisteminizde iptal edilmiş bir fatura gibi görünür. Temel e-Fatura’ da ise; müşterinizin bu faturaya karşılık bir iade e-Faturası oluşturması ve tarafınıza iletmesi gerekir. Bu işlem her iki faturanın birbirini mahsuplaştırması için yeterli olacaktır.
Vergi Usul Kanunu’na göre yedi (7) güne kadar geriye dönük e-Fatura gönderilebilmektedir. Fakat düzenlenme tarihi 7 günden eski e-Faturaların gönderilmesi teknik olarak mümkün olup (özel entegratörlük sistemleri tarafından engellenemez), usul cezası mevcuttur. Bu şekildeki gönderilen tüm e-Faturalar için sorumluluk gönderici mükellefe ait olmaktadır.
Hayır. e-Fatura uygulaması, sadece E-Fatura mükellefleri arasında kullanılabilir ve bu mükellefler arasında E-Fatura gönderilip alınmasına imkan tanır. E-Fatura mükellefi olmayan müşterilere ise genel hükümler gereğince kâğıt fatura veya e-Arşiv fatura düzenlenmelidir.
e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara Düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçmektedir.
E-fatura uygulamasına dâhil olan firmaların listesini GİB, www.efatura.gov.tr sitesinde düzenli olarak kayıtlı kullanıcılar adı altında yayınlamaktadır. Bu listeye ODISPRO üzerinden de ulaşılabilir. GİB belirli aralıklarla bu listeyi güncellemektedir.
İstisna kapsamında bir fatura kesiliyorsa İSTİSNA fatura tipi seçilip KDV Mevzuatında öngörülen istisna türlerinden hangisine göre işlem yapılacaksa ona karşılık gelen kod seçilmelidir. Eğer fatura istisna kapsamında düzenlenen bir fatura değilse SATIŞ fatura tipi seçilip 351 “ İstisna Olmayan Diğer” kodu seçilmelidir.
Mali Mühür sertifikası (MÜS) ve güvenlik hizmetleri sertifikası (GÜS) 3 yıllık olarak oluşturulmaktadır. Sertifika fiyatları 2021 yılında şu şekildedir;

Tüzel Kişi, 3 (üç) Yıllık Mali Mühür Sertifikası (MÜS+GÜS) ve Akıllı Kart Okuyucu Ücreti 342,20 TL (290 TL + KDV).

Gerçek Kişi, 3 (üç) Yıllık Mali Mühür Sertifikası (MÜS+GÜS) ve Akıllı Kart Okuyucu Ücreti 217,12 TL (184 TL + KDV).

E-Fatura Mükellefi olmayan firma veya kişiye fatura kesmek gerektiğinde e-Arşiv Fatura senaryosu kullanılır. e-Arşiv Faturalar otomatik olarak iptal edilebilirken, e-Fatura'nın iptali için karşı tarafın reddetmesi veya GİB üzerinden iptal etmesi gerekir. E-Fatura kullanıcısı olan bir alıcıya e-Arşiv Fatura kesilemez.