e-İrsaliye Uygulaması

E-İRSALİYE UYGULAMASI NEDİR?

E-İRSALİYE UYGULAMASINA GEÇİŞ HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ.

ODISPRO e-İrsaliye Uygulaması ile, kağıt ortamdaki irsaliyelerinizi elektronik ortama taşıyın, hem zamandan tasarruf edin hem de işlerinizi kolaylaştırın.

E-İRSALİYE UYGULAMASI’NDA YERİNİZİ ALIN!

e-İrsaliye uygulamasını kullanabilmek için öncelikle e-Fatura sisteminde kayıtlı olmanız gerekmektedir..

Henüz e-Fatura kullanıcısı değilseniz, e-Fatura başvurusu yapmak için buraya tıklayınız.

Mali mührünüz veya e-İmzanız elinizdeyse e-İrsaliye Uygulamasına geçiş yapmak için bize bilgi vermeniz yeterli,
e-İrsaliye Uygulamasına geçiş yapmak için tıklayınız.

E-İRSALİYE BAŞVURU

ODISPRO E-İRSALİYE UYGULAMASI

ODISPRO E-İRSALİYE Uygulaması ile sevk belgelerinizi elektronik ortamda oluşturursunuz. Hızlı bir şekilde e-İrsaliye düzenleyerek zaman ve paradan tasarruf edersiniz.

HER ZAMAN HER YERDEN ERİŞİM

Size sağlanacak kullanıcı adı ve şifre ile ODISPRO E-İRSALİYE Web uygulamasına; bilgisayar, tablet ya da cep telefonunuzdan her zaman her yerden erişim yapabilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra, hemen e-İrsaliye belgenizi oluşturabilirsiniz.

YASAL GEÇERLİ SAKLAMA

ODISPRO sistemlerinde oluşturduğunuz bir e-İrsaliye'ye, oluşturulduğu andan itibaren 10 yıl boyunca her zaman ulaşabilirsiniz.

CARİ KAYDETME

Bir e-İrsaliye oluşturduğunuzda muhatabı/alıcısı, hesabınızda otomatik olarak kaydedilir. Tekrar aynı cariye irsaliye oluştururken bilgileri otomatik olarak gelir.
İrsaliye oluştururken girdiğiniz mal bilgileri de hesabınızda otomatik kaydedilir. Bu da size aynı içerikte irsaliye kesmenizi sağlar.
İsterseniz excel ortamında kayıtlı carilerinizi de otomatik olarak içeri aktarabilirsiniz. Bu sayede irsaliye oluştururken alıcı bilgilerini yeniden girmeniz gerekmeyecektir.

SINIRSIZ KULLANICI VE YETKİLENDİRME

ODISPRO e-İrsaliye Uygulaması’nda 1 tane ana kullanıcı tanımlanır. Bu kullanıcı tüm yetkilere sahiptir. Bu kullanıcı istediği kadar alt kullanıcıyı kendi açabildiği gibi, açılan alt kullanıcılara da istediği yetkileri tanımlayabilir.

AKILLI ARAMA

Akıllı arama özelliğinin bulunduğu e-İrsaliye uygulaması’nda, aradığınız bir irsaliyeye her an erişim yapabilirsiniz. İrsaliyelerinizi istediğiniz tarih aralığında, muhatabının adının birkaç harfi ile ya da vergi numarası ile anında ulaşabilirsiniz.

EXCEL RAPORLAMA

İstediğiniz tarih aralığına ait irsaliyeleri ya da belirttiğiniz tarih aralığında istediğiniz alıcıya ait irsaliyeleri istediğiniz excel başlıkları ile raporlayarak sisteminize indirebilirsiniz.

PDF ÖZELLİĞİ

İstediğiniz tarih aralığına ait irsaliyeleri ya da belirttiğiniz tarih aralığında istediğiniz alıcıya ait irsaliyeleri istediğiniz başlıklar ile toplu olarak ya da tek tek PDF halinde sisteminize indirebilirsiniz.

İRSALİYE TASARIMI

e-İrsaliyelerinizde logo ve banka bilgileriniz bulunabileceği gibi istediğiniz şekilde özelleştirme de yapıyoruz.

ZAMAN TÜNELİ

Yapılan tüm işlemler kullanıcı bazında loglandığı için, hangi işlemin hangi kullanıcınız tarafından ne zaman yapıldığını her zaman görebilirsiniz.

e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye, bir malın taşınması ve sevki sürecinde kullanılması gereken irsaliye belgesinin elektronik ortamda hazırlanmış halidir. Kısaca kâğıt üzerinde hazırlanan irsaliyenin elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. Kâğıt irsaliye ile e-İrsaliye’nin hukuki açıdan bir farkı yoktur. Aynı standartlara sahiptir.
Aşağıdaki bilgilerin e-İrsaliye üzerinde bulunması zorunludur.
 • E-irsaliyenin düzenlenme tarihi ve belge numarası; e-irsaliyeyi düzenleyenin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası.
 • Müşterinin adı, ticaret ünvanı, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, iş yeri adresi ve iş yeri adresinden farklı olması hâlinde teslimat adresi.
 • Taşınan malın cinsi, miktarı, fiili sevk tarihi ile saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı.
 • Tercihe bağlı olarak araç dorse şasi numarası, plaka ve şoför bilgisi.
 • E-irsaliyelerde 3 haneli birim kodu ve 13 haneli sıra numarasından oluşan belge numarası kullanılmaktadır.
 • Düzenlenecek e-İrsaliyelerde, Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkan vermek üzere karekoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur.

e-İrsaliye’nin Avantajları Nelerdir?

 • Hız: e-İrsaliyeye geçiş yapmak kağıt irsaliyeye kıyasla işlerinize hız ve pratiklik katar.
 • Maliyet: İrsaliye basım, arşivleme ve kargolama giderlerini azaltarak maliyet tasarrufu sağlar.
 • Zaman: İş süreçlerini hızlandırarak çalışma verimliliğini artırır.
 • Hızlı Mutabakat: e-İrsaliye kullanımı bilginin çok kısa sürede iletilmesi ile şirketlerin iade, kabul veya red gibi süreçlerinde hızlı bir şekilde mutabakat imkanı sağlar.
 • Arşivleme: Dijital arşivleme özelliği sayesinde tüm irsaliyelere saniyeler içinde ulaşma imkanı sağlar.
 • Risksiz: Kargolama, arşivleme süreçlerinde kaybolma ihtimalini ortadan kaldırır.
 • Çevre Dostu: Ekonomik katkı sunmanın yanı sıra kağıt israfının da önüne geçerek doğaya katkı sağlar.
 • Entegre Sistemi: Şirketler e-İrsaliye süreçlerini, e-İrsaliye uygulamasını muhasebe sistemlerine entegre ederek süreçleri tek noktadan yönetme imkânına sahip olurlar.

e-İrsaliye Kimlere Zorunlu?

 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler.
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler.
 • 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler.
 • 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglikoz, likid ya da kurutulmuş halde glikoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler.
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler
 • Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
 • 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.
 • Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.
 • 1/1/2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar.
 • 1/1/2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki mallan imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsat veya sertifikası alanlar, şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler.
 • 1/1/2020 tarihinden itibaren Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayanlar.

e-İrsaliye Hakkında Sık Sorulanlar

e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerce mal sevkleri için uygulamaya başladıkların ayın sonundan itibaren tüm müşterilerine e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. Bu kapsamda alıcısının malın sevki sırasında bilinmediği durumlarda, matbu sevk irsaliyesinde olduğu gibi, muhtelif müşteriler adına olmak üzere “Muhtelif Müşteriler” tipinde e-İrsaliye düzenlenecek olup, VKN/TCKN alanına 5555555555 yazılmak, Ad-Soyad/unvan bölümüne “muhtelif müşteriler” yazılmak suretiyle e-İrsaliye düzenlenecektir. Ayrıca malın alıcısının biliniyor olmasıyla birlikte, alıcının e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmadığı durumda da matbu kağıt sevk irsaliyesi yerine elektronik ortamda e-İrsaliye düzenlenecektir. Söz konusu e-İrsaliye doğrudan alıcının bilgilerine göre düzenlenecektir. Bu hallerde düzenlenen e-İrsaliyeler, kullanılan yöntem ya da özel entegratörün sunmuş olduğu sistem dahilinde “3900892152” VKN’li “Gelir İdaresi Başkanlığı e-İrsaliye Sanal Alıcı”sına gönderilecektir. Söz konusu alıcısının e-İrsaliye sistemine kayıtlı olmadığı durumlarda düzenlenen e-İrsaliyeler alıcısına sistem içinden iletilmeyecek olup, düzenleyicisi tarafından diğer elektronik ortamlar vasıtasıyla ya da kağıt çıktı verilmek suretiyle teslim edilecektir.
e-İrsaliye e-Fatura yerine geçmez. Ancak e-fatura e-irsaliye yerine geçebilir. Malın teslimi (teslim sayılan haller dahil) anında e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi, belge üzerinde düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, belge üzerinde “İrsaliye yerine geçer.” ibaresine yer verilmesi ve kâğıt çıktısının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması koşuluyla, e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura’nın kağıt çıktısı sevk irsaliyesi yerine geçeceğinden bu tür durumlarda ayrıca e-İrsaliye düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
Alıcı kendisine ulaşan e-İrsaliyeyi, fiili sevk tarihi öncesinde reddedebilir. Fiili sevk tarihi geçmiş olan e-İrsaliye için fiziksel teslimat koşulları başlamış veya tamamlanmış olduğundan ve irsaliye işlevini yerine getirmiş olduğundan dolayı artık reddedilmez. Ancak, e-İrsaliye uygulamasında (509 SN VUK GT, IV.3.4. e-İrsaliye Yanıtı); düzenlenen e-İrsaliyenin, alıcısının ya da muhteviyatındaki malların tamamının hatalı olması halinde, alıcısı tarafından e-İrsaliye Yanıtı ile reddedilmesi mümkündür. Ancak ret işleminin malın fiili sevkinden önce yapılması gerekmektedir. Malın fiili sevkinden sonra gönderilecek ret e-İrsaliye Yanıtları hükümsüz olup, bu durumda malı taşıyan/taşıttıran tarafından yeni bir e-İrsaliye düzenlenmesi gerekecektir.
Geçmiş tarihli e-İrsaliye düzenlenmesi mümkün değildir. e-İrsaliye sisteminde bununla ilgili kısıt bulunmaktadır. E-İrsaliye sistemine iletilen belgelerin fiili sevk tarihi e-İrsaliye sistem tarihinden önceki bir tarih olamaz. Ancak teknik imkansızlıklar nedeniyle ilk olarak matbu kağıt ortamda sevk irsaliyesinin düzenlendiği ve en geç izleyen gün içinde "Matbudan Dönüştürülen e-İrsaliye" tipinde düzenlenen e-İrsaliye'lerin düzenleme ve fiili sevk tarihleri matbu sevk irsaliyesi ile aynı olması gerektiğinden ve e-İrsaliye daha sonradan oluşturulduğundan, bu durumla sınırlı olmak üzere e-İrsaliye sistem tarihinden geçmiş tarihli olarak düzenlenmesine izin verilebilecektir. e-İrsaliye'nin düzenleme tarihi ile malların fiili sevk zamanı(tarihi) farklı olabilir. Mallar sevk irsaliyesinin düzenleme tarihinden sonraki bir tarihte sevk edileceği zaman, irsaliyenin fiili sevk tarihi/zamanı bilgisi olarak malların fiili sevkiyatının başlatılacağı tarih ve zamanı yazılacaktır.
e-İrsaliye iptal edilemez. Bununla birlikte malın fiili sevkinden önce, malın muhteviyatının ya da alıcının hatalı olduğunun tespiti durumunda, alıcı tarafından e-İrsaliye muhteviyatının tamamına “irsaliye yanıtı” ile “red” yanıtı verilebilir.
Taşıma işinin, lojistik firmaları tarafından yapılması halinde düzenlenecek e-İrsaliye'de lojistik firmasının VKN, Unvan bilgisi yazılmalıdır. Araç ve şoföre ilişkin bilginin bu durumda yazılması zorunlu değildir. Ancak, taşıma işinin bizzat satıcı/alıcının kendi araç ve şoförleri ile yapılması halinde düzenlenecek e-İrsaliye'de araç plaka no ve şoförün bilgilerine yer verilmesi zorunludur. Düzenlenecek e-İrsaliyede zorunlu olan bu alanların, e-İrsaliye’nin elektronik ortamda oluşturulması sırasında tam olarak bilinemediği durumlarda e-İrsaliye belgesi öncelikle TASLAK olarak kaydedilmeli ve sevkiyat başlangıcıyla birlikte eksik bilgiler taslak belgeye eklendikten sonra ONAYLAMA işlemine tabi tutulmalı ve Başkanlık sistemlerine gönderimi sağlanmalıdır. Taslak belgenin onaylanmamış halinin elektronik veya kağıt çıktısının hukuki geçerliği olmayıp, sevkiyat sırasında onaylanmış e-İrsaliye’nin elektronik veya kağıt çıktı halinin bulundurulması zorunludur. Şoförün ad-soyad ve TCKN bilgisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın UETDS yük taşıma bildirimleri bakımından da zorunlu bir alan olması, taşıma işlemini gerçekleştiren şoförlerin ilgili mevzuatlarınca yetkilendirilmiş ve yeterliklerinin doğru tespiti bakımından da önem arz ettiğinden, şoförün adı-soyadı ve TCKN bilgisinin (yabancı uyruklu şoförlerde şoförün pasaport numarası bilgisinin) e-İrsaliye ilgili elektronik belge alanında doğru şekilde yazılması zorunludur.
e-Fatura'nın düzenleme süresine ilişkin olarak kağıt belge düzeni için öngörülen sürelerden farklı bir süre öngörülmemiştir. 213 sayılı VUK'un fatura düzenleme süresine ilişkin 7 günlük süre e-Fatura uygulamasında da aynen geçerlidir. Bu nedenle, e-Fatura'nın e-İrsaliye'den önce düzenlenmesi gereği bulunmamakta olup, irsaliye tarihinden sonraki 7 günlük süre içerisinde düzenlenmesi mümkündür.
Teknik nedenlerden veya diğer mücbir sebeplerden dolayı e-İrsaliyeleri kağıt olarak düzenlemek mümkündür. Bu gibi durumda müşteriye öncelikle kağıt sevk irsaliyesi düzenlenmeli ve düzenlenen sevk irsaliyesinin üzerine "e-İrsaliye Ayrıca Düzenlenecektir" yazısı eklenmelidir. Sevk irsaliyesinin düzenlendiği ortamın(deponun, işyerinin vb.) teknik, altyapı vb. diğer imkansızlıkları nedeniyle, malın sevkinden önce e-İrsaliye düzenlenmesinin mümkün olamadığı durumlarda, sonradan e-İrsaliye dönüştürülecek matbu kağıt olarak sevk irsaliyesinin düzenlenmesi durumunda, saha denetimleri sırasında saha denetim elemanına ibraz olunması gereken sevk irsaliye belgesi MATBU SEVK İRSALİYESİ olacaktır.
E-İrsaliye'de fiyat bilgisi bulunmasına gerek yoktur.Mevzuatta sevk irsaliye belgesi düzenlenirken malların fiyatlarına yer verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle e-İrsaliye uygulamasında da böyle bir zorunluluk yoktur. Ancak sistemsel olarak, düzenlenecek e-İrsaliyelerde malların fiyat bilgilerine de yer verilmesi mümkündür.
Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. e-İrsaliye de kağıt irsaliye ile aynı hukuki değere sahip olduğundan, kağıt irsaliye düzenlenmesi gereken bir durumda (işletmelerin kendi birimleri, şubeleri veya depoları arasındaki mal sevkiyatlarında genel hükümlere göre kağıt irsaliye düzenleme zorunluluğu bulunmakta olduğundan) satıcı veya malı sevk eden ile alıcı veya malı teslim alacak olanın e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olduğu durumda, iki taraf durumunda e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı durumda bulunan işletmenin kendisi olduğundan, düzenlenecek sevk irsaliyesinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
Konuyla ilgili GİB Özelgesi