Gizlilik Sözleşmesi

İşbu gizlilik koşulları,  www.odispro.com adresinden  satın alınan veya üye olunan “ODISPRO” adlı programın  kullanılması veya faydalanılması amacı ile OKYANUS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Firma) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve şartları tespit etmektir. Gizlilik koşulları , Kullanıcı ile imzalanan kullanıcı sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.  Gizlilik koşularına uygun hareket etmeyeceğinizi düşünüyorsanız, programımızı veya sitemizi kullanmayınız. 

Programa yüklenen tüm bilgi belgeler Kullanıcı sorumluluğunda ve mülkiyetindedir. Firma, bu bilgi ve belgeleri kullanıcının açık rızası olmadan kullanamaz veya başkalarına kullandırtamaz. 

Firma, Programdaki  tüm sayfaların güvenliği için azami gayreti göstermektedir. Programda kayıtlı bulunan verilerin ve bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve güvenliğini korumak için her türlü  teknik ve bilimsel yöntemler ve uygulamalardan yararlanmaktadır. 

Programı her seviye ve yetkilendirmeler ile kullananlar, internet ortamının riskleri barındırdığını, güvenli bir ortam olmadığını, şifreler, kişisel bilgiler vb. dahil olmak üzere farklı kişilerin Hukuk dışı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Firma bu konuda herhangi bir garanti vermemektedir. 

Firma, Gizlilik koşullarını ve politikalarını istediği zaman sitede yayınlamak koşuluyla değiştirebilir. Bu değişiklikler sitede yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanmış olur. Gizlilik koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması kullanıcıların sorumluluğundadır. 

Kullanıcılar,  kendi amaçları doğrultusunda  programı kullanabilmeleri  için yüklemiş oldukları her türlü bilgi, belge veya dokumanın kendi sorumluluklarında olduğunu kabul ederler.  Bu bilgilerin üçüncü şahıslara zarar vermediğini ve külfet getirmediğini veya yasalara ve mevzuata, Ulasal ve Uluslar arası hukuk’a aykırılık teşkil etmediğini kabul ederler. Aksi durumda Firma, bu bilgileri yayından kaldırmaya ve kullanımı engellemeye yetkilidir. Yalnız bu yönde bir görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Firma, programı kullanabilmeleri için kullanıcılara kullanıcı ad ve şifreleri verebilir veya oluşturtabilir.   Bu ad ve şifrelerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesinden, izinsiz kullanımından veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden kullanıcı sorumludur.  Yine kullanıcılar, şifrelerini rakam, harf ve karakterden oluşacak güvenli bir şekilde oluşturmalarından sorumludurlar. Şifrelerinin yetkisiz veya üçüncü kişilerin eline geçtiğini fark ettikleri durumda Firmaya bilgi  vermelidirler. 

Firma, Kendisinin işletmediği veya sahibi olmadığı üçüncü şahıslar tarafından işletilen sitelere link verebilir bağlantı sağlatabilir. Bu sitelere ilişkin tüm güvenlik ve gizlilik politikaları site sahiplerine aittir. Firmanın bu anlamda herhangi bir taahhüdü yoktur. Sorunluluk üçüncü şahıs site sahiplerine aittir.