Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, OKYANUS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ile  www.odispro.com  adresinde yer alan siteden program satın alınarak masa üstüne indirilen masa üstü yazılım programına “ODISPRO”,  kullanıcı olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, kullanıcı’nın  programı kullanmasına yönelik olarak, programın bulunduğu elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

 

1. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de yer alan;

Firma ve Site Sahibi”, OKYANUS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ’ni

“ODISPRO”,   www.odispro.com adresinden indirilen veya satın alınan masaüstü yazılım olan Ön Muhasebe ve İş Yönetim Yazılımı programını

“Program”, Firma tarafından  geliştirilen; mali/telif hakları veya ticari tedavüle sunma hakları Firmaya ait olan Ön Muhasebe ve İş Yönetim Yazılımı ve / veya mobil cihazlar üzerinden erişilen bulut tabanlı Muhasebe ve İş Yönetim Yazılımı  yönetimi uygulamasını ODISPRO’ yu 

İçerik”,  www.odispro.com  veya  “ODISPRO”  ’da bulunan, erişimi mümkün olan her türlü yazılı ve görsel veriyi, resim, dosya, rakam ve programa yüklenmesi mümkün olan her türlü bilgiyi, sayısal ve sözel her türlü simgeleri ifade eder.

 “Kullanıcı”, Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek “ODISPRO”  da yer alan uygulamalar, İçerikler,  ve verilen hizmet’ten yalnızca  şahsi/kişisel ihtiyaçları için yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri,

Hizmet”, Firma tarafından bulut üzerinden “ODISPRO”  programı aracılığıyla Kullanıcı’ya  Uygulamada yer alan koşullarla ücretli veya ücretsiz olarak sunulacak iş uygulaması hizmetini/hizmetlerini,

Sözleşme”, İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni,

Websitesi”,  ODISPRO ve /veya  www.odispro.com ‘u 

Taraflar”, Firma ve Kullanıcı’yı,

Uygulama”, Şirket tarafından  geliştirilen, her türlü telif hakları Firmaya  ait olan Ön Muhasebe ve İş Yönetim Yazılımı ve / veya mobil cihazlar üzerinden erişilen bulut tabanlı Muhasebe ve İş Yönetim Yazılımı  yönetimi uygulamasını ODISPRO’ yu,

“Veri Merkezleri”: Kullanıcının bu programdan yararlanabilmesi için  ODISPRO’nun Kullanıcı verilerinin saklanacağı/muhafaza edileceği  Firma ve/veya Üçüncü Şahıslara ait ve yer sağlayıcı lisanslama belgesine sahip, yurt içi ve/veya yurt dışındaki hosting siteleri anlamına gelir.

“Fikri Mülkiyet Hakları” Eser üzerinde sahip olunabilecek her türlü maddi ve manevi hakların tamamını ile komşu haklarla birlikte her türlü telif haklarını ve fikri hakları ifade etmektedir. 

 

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1  İşbu Sözleşme,  www.odispro.com ve ODISPRO üzerinden erişilen bulut tabanlı Ön Muhasebe ve İş Yönetimi programı  Kullanıcı tarafından istifade edilmesi ve ODISPRO’ya  yüklenen verilere ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

2.2  İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın elektronik ortamda okudum ve onaylıyorum kutucuğunu işaretliyerek ”Kullanıcı sözleşmesini ve Gizlilik Koşullarını” kabul ve beyan etmesi ile sözleşme yürürlüğe girmektedir. Sözleşmeyi elektronik ortamda onaylaması sözleşmeyi imzalaması anlamına gelmektedir. 

 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1  Kullanıcı, programı kullanabilmek için sözleşmeyi imzalaması gerektiğini bildiğini ve Firma ve/veya ODISPRO tarafından hesap açılabilmesi için talep edilen bilgilerin eksiksiz, güncel ve doğru olarak verdiğini kabul ve taahhüt eder.   Bilgilerin eksik ve yanlış olmasından kaynaklanan her türlü zarar ve ziyandan Firma ve ODISPRO sorumlu tutulamaz. Zaman içerisinde bilgilerde oluşacak değişikliği doğru olarak güncellenmesi kullanıcının sorumluluğundadır. 

3.2  Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi imzalamak için gereken yasal/hukuki ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.  Kullanıcı, Firma adına programa erişiyor olması halinde ise, her türlü kanuni yetkiye sahip olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu firmaya ait olacaktır. 

3.3  Kullanıcı, programı yalnızca yasalara uygun olarak kullanacağını, yürürlükteki mevzuat, hüküm ve koşullara uygun davranacağını  kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, programı Üçüncü Şahıslara hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece Üçüncü Şahıs ve Firma  adına kullanabilecektir.  Bu kapsamda, söz konusu kişilerin ve firmaların da işbu Sözleşmede geçerli olan tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

3.4  Kullanıcı,  tek bir hesap tesis etme hakkına sahiptir. Bu hesabının herhangi bir nedenle Firma tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini neticesinde  aynı Kullanıcı tarafından ikinci bir hesap açılmayacaktır. Firma, herhangi bir gerekçe göstermeksizin Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkını saklı tutar. 

3.5  Kullanıcı, programa kendisi tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifresini kullanılarak gerçekleştirilecektir. Şifrenin güvenliğinin ve gizliliğinin korunması tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Programa girilen her türlü veri, yetkili kullanıcı tarafından girildiği kabul edilir. Bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Kullanıcı, Şifrenin yetkisiz kişilerin eline geçtiğini veya güvenliğinin ihlal edildiğini haberdar olduğu durumda derhal firmaya bildirecektir. 

3.6  Kullanıcı, farklı zaman dilimlerinde üçüncü bir kişiyi -“Yetkili Kullanıcı”- programı kullanması için yetkilendirebilir. Yetkilendirmenin kapsamı Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkili Kullanıcı’nın  programa erişim seviyesini her zaman kontrol edebilecek ve bir gerekçeye  bağlı olmaksızın erişim seviyesini değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Programa erişimle ilgili herhangi bir uyuşmazlık halinde Kullanıcının kararı geçerli sayılacaktır. 

3.7  Kullanıcı, programdan ve hizmetlerden yararlanmak için ODISPRO ’ya yüklediği her türlü İçerik’in mülkiyetinin ve İçerik’e ilişkin tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İmzalanan  İşbu Sözleşme kapsamında kullanıcı, Firmanın içerik’i kullanma hakkına haiz olduğunu kabul eder. Vergi ve Muhasebe mevzuatına uygunluğunun  sağlanması ve içerik’in doğruluğu kullanıcının sorumluluğundadır.  İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin Firmanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yasal mevzuattan kaynaklanan gereksinimler  çerçevesinde   Firma İçerik ve Uygulamayı her zaman silebilir. Kullanıcı,  kayıp verilerde dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zarar, ziyan ve kayıplardan dolayı Firmanın  herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.8  Kullanıcı, Programın veya uygulamanın üçüncü kişilerin bilgisayar veya ağ sistemlerinde barındırıyor olması nedeni ile bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde faaliyette bulunacağını, hukuka ve yasal mevzuatlara aykırı içerikler  yüklemeyeceğini, kendisine tanınan yetkiler dışına çıkmayacağını, mutlak gereklilik olmadığı sürece kullanılan bilgisayar programlarının değiştirilmeyeceğini,   kopyalanmayacağını, kaynak kod oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

3.9  Programa yüklenen her türlü içeriğin sorumluluğu kullanıcıya aittir. İçeriğin kaybının söz konusu olmayacağını firma garanti vermemektedir. İçeriklerin kopyalarının saklanması kullanıcı sorumluluğundadır. Herhangi bir şekilde ortaya çıkabilecek İçerik ve veri kaybından Firma sorumlu değildir.

3.10  Kullanıcı, Programı kullanmasının saklama kapasitesi ve aylık işlem sayısı dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde belirtilecektir.

3.11  Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacı oluşması halinde  www.odispro.com    veya ODISPRO destek hattından yardım talep edebilecektir. Firma   ile iletişime geçmeden önce problemin tespit edilmesi ve çözümü için kullanıcı  makul çabayı sarf edecektir.

3.12  Kullanıcı, program üzerinden iletişim araçları sağlanması durumunda bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun, Firma  ve Üçüncü Şahıslara zarar vermeyecek şekilde  kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.14  Firma, İşbu Sözleşme ve eklerini herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın revize etme hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik programın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir.

3.15  Firma, İşbu Sözleşme hükümleri kapsamında yer alan koşul ve şartlara kullanıcının aykırı davrandığının tespiti  halinde,  Kullanıcı’nın üyeliğini dondurabilir  veya Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshederek kullanıcı hesabını sona erdirebilir. Söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Firma,  Kullanıcı’dan talep etme hakkı saklıdır.

3.16  İşbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin bir kısmı veya tamamı yurt dışındaki hizmet sağlayıcılardan temin edilebilir. Kullanıcı verileri yurt dışındaki hizmet sağlayıcıların veri merkezlerinde tutulabilir. Kullanıcı bu sözleşmeyi imzalamakla bu hükmü kabul etmiş ve verilerin yurt dışında saklanabileceğini ve yurt dışından hizmet satın alınabileceğini de kabul etmiş olur. Bu minvalde firmaya her hangi bir sorumluluk yükleyemez. Tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.  

 

4. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLAR

4.1  İşbu sözleşme konusu kapsamındaki program ve uygulamalar üzerindeki her türlü hak, menfaat ve mülkiyet Firmaya aittir. Kullanıcının programı değiştirmeye hakkı yoktur. Bu maddeye aykırı olarak değiştirilmiş olması halinde de oluşan yeni yazılımın veya programın her türlü hakları Firmaya ait olacaktır. 

4.2  Kullanıcı, Sözleşmeden ve programın kullanılmasından doğan hak ve yükümlülükleri herhangi bir şekilde üçüncü kişilere temlik ve devir edemez.

4.3  İşbu Sözleşme kapsamında kullanıcı,  hizmetlerin sağlanması ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması için Firmaya  kullanım hakkı tanımaktadır. Firma, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak Üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkına haizdir.

4.4  Kullanıcı, herhangi bir şekilde programı veya yazılımı kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, kaynak kodu haline getiremez, sırasını, işleyişini bozamaz, tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutamaz, geri derleyemez, yapısal özelliklerini kopyalayamaz, bunları herhangi birinin bilgisine açamaz, ifşa edemez, sözleşme konusu amacı dışında kendi nam ve hesabına kullanamaz, Üçüncü Şahıslara kullandırtamaz.

4.5  Kullanıcı, herhangi bir şekilde Firmaya ait verileri ve bilgileri unvanını, markasını vb. gibi  kullanmayacaktır.

 

5. MALİ VE ÖDEME KOŞULLARI

5.1  Kullanıcı’nın talebine istinaden programın kullanılması farklılık gösterebilir. Firma, Sözleşme kapsamında yer alan hizmetleri ücretli veya ücretsiz olarak kullanıcının hizmetine sunmaya yetkilidir. 

5.2  Kullanıcı, Firmanın kurumsal sitesinde veya programda belirttiği ödeme koşullarını ve seçeneklerini tam ve eksiksiz yerine getirdiği takdirde programı kullanabilir. 

5.3  Firma, Kullanıcıya belirli bir süre boyunca programı ücretsiz kullandırabilir. Bu süre sonunda kullanıcı firmanın belirttiği ödeme seçeneklerini yerine getirdiği ve ödeme yaptığı durumda kullanımını devam ettirecektir. Ödeme yapılmadığı durumda hizmet sunumu son bulacaktır. 

5.4  Programın kullanılmasına ilişkin ücretler ve ödeme koşulları ve yürürlük tarihleri Firmanın kurumsal sitesinde, programında veya www.odispro.com’ da ilgili bölümlerinde ilan edilecektir.  Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini seçebilecek, paketler arasında geçiş yapabilecek ve değiştirme hakkına sahip olacaktır. Paketler arasında geçişler ve buna ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Üyelik paketleri ile ilgili yapılabilecek herhangi bir fiyat güncellemeleri  yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

 

6. GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRLARI

6.1  Firma, programın en ideal şekilde çalışması için azami gayreti göstermektedir.  Programın, kullanıcının tüm ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacağı,  kusursuz,  hatasız ve mükemmel olduğu şeklinde bir taahhütte  bulunmamaktadır.  Program, kullanıcı tarafından firmanın sunduğu şekli ile  kabul edilmektedir.  Programın kullanılmasından kaynaklanan müsbet ve menfi durumlar kullanıcıya aittir. Firma programla ilgili hiçbir zaman zımnen veya alenen özel garanti vermemektedir. 

6.2  Firma, Program veya uygulama içerisinde farklı internet sitelerinden veya portallarından, kullanıcıların istifadelerine  sunmak için bilgiler ve linkler  verebilir. Alınan bilgilerin veya parametrelerin doğruluğunu, güvenliğini hiçbir koşulda Firma  taahhüt veya garanti etmez. İlgili Üçüncü Şahıs içeriklerinin ve söz konusu içerikler uyarınca hazırlanan veri, rapor ve benzeri bilgilerin doğruluğunun Kullanıcı tarafından teyit edilmesi gerekmektedir.

6.3  Kullanıcı, Program ve uygulamalara erişmek için ve bunların kalitesinin büyük ölçüde İnternet servis sağlayıcısından temin edilen hizmet kalitesi ile doğrudan ilgili olduğundan, internet hizmet sağlayıcısından kaynaklanan sorunlarda Firmanın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan eder. 

6.4  Kullanıcı, programa yüklediği her türlü bilgi ve içerikten sorumludur. Programın kullanılmasından kaynaklanan, Fikri mülkiyet ihlalleri dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından iletilecek her türlü iddia ve talepten kullanıcı sorumludur   ve firmayı bu konuda muhatap ve sorumlu tutamaz.

6.5  Firma,   Programın kullanımı neticesinde meydana gelen doğrudan veya dolaylı, özel ya da arızı zararlardan sorumlu tutulmaz.   Programla ilgili açık veya kapalı, sınırlı veya sınırsız hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. 

6.6  Kullanıcının, programı kullanımı ve/veya işbu sözleşme nedeni ile ortaya çıkabilecek maddi veya manevi zarar, kayıp, ve/veya taleplerle ilgili sorumluluğu; programın son satın alınan üyelik hizmeti için varsa ödenen “Üyelik Bedeli” ile sınırlı olup, ücretsiz kullanımlarda ise hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Firma,  mali sonuçlardan ve veri kaybı, kar-kazanç kaybı gibi dolaylı zararlardan, özel zararlardan ve/veya netice zararlarından ise hiçbir halde sorumlu değildir.

 

7. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞÜ VE FESHİ

7.1   İşbu sözleşme kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve tarafların aşağıda belirtildiği sürece fesih edilmediği takdirde yürürlükte kalacaktır.  

7.2  Kullanıcı ücretsiz olarak Hizmetlerden faydalanıyor ise her zaman Sözleşmeyi  sona erdirme hakkı bulunmaktadır.

7.3  Kullanıcı ücretli olarak Hizmetlerden faydalanıyor ise hizmet süresi bitmeden, Sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmamaktadır. Firma, Kullanıcının yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde sözleşmeyi haklı gerekçeler nedeni ile fesih edebilecektir. O güne kadar doğmuş tüm ücret ve masraflardan kullanıcı sorumlu olup, firmadan ücret iadesi talep etmeyecektir. 

7.4  Kullanıcının hesabı 6 ( altı) ay boyunca pasif olması halinde firma işbu sözleşmeyi feshedebilecektir.

7.5  Taraflardan herhangi biri, 1 (bir) hafta önceden diğer tarafın kayıtlı elektronik posta adresine sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Sözleşmenin feshi, tarafların bu tarihe kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşmenin feshi ile kullanıcı, sözleşme süresi sonuna kadar tüm ücret ve masraflardan sorumlu olacaktır. Ön ödemeli  ve peşin ödemeli üyeliklerin feshinde kullanıcıya para iadesi yapılmayacaktır.

7.6  Kullanıcı, yasal nedenlerden dolayı hesabının engellenmediği ve sözleşmenin fesih edildiği durumda 3 ( üç) ay boyunca program içeriklerine yalnızca okunur şekilde erişebilecek, herhangi bir güncelleme, işlem yapamayacaktır.  

7.7  Firma, sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe program içeriğini veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Sözleşmenin  veya üyeliğin sona ermesini takip eden 3 ( üç) ay içinde kullanıcı ücret ödemeksizin program içeriğini talep edebilecek, bu sürenin sonunda tüm talepler ücrete tabi olacaktır. Ücretler programda belirtilecektir. 

 

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1  Sözleşmenin herhangi bir hükmünün ve ibaresinin geçersizliği, yasalara aykırılığı sözleşmenin diğer hükümlerini etkilemez, Sözleşmenin geri kalan kısmını batıl kılmaz. İşbu sözleşme ekleri ile birlikte bir bütünlük arz etmektedir. Sözleşme ile ekleri arasında bir farklılık olduğu durumunda ekleri geçerli olacaktır.

8.2  Kullanıcı ile sözleşmeyi imza ederken veya programı satın alırken sisteme kaydetmiş olduğu e-mail veya sitede yer alan genel bilgilendirme vasıtaları ile iletişim kurulacaktır. e-maile yapılacak her türlü iletişim, yazılı iletişimin yerini alacaktır. e-mail adresini ve doğruluğunu güncel tutmak kullanıcının sorumluluğundadır. 

8.3  İşbu sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.