e-Fatura Hakkında Sorular – e-Fatura Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

e-Fatura uygulamasına geçiş öncesinde ve sonrasında bir çok kullanıcı e-Fatura Hakkında Sorular sormaktadır. Burada e-Fatura Hakkında bazı soruları cevaplayalım;

e-Fatura Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

 • e-Fatura kullanmak kargo takip süreçlerini ortadan kaldırır. Bu sayede faturalarınızın kaybolma riski ortadan kalkar.
 • Tahsilât ve ödeme süreçlerinizi hızlandıracağı için nakit akışınız da hızlanmış olur.
 • Faturalarınızın oluşturulmasından gönderilmesine dair tüm operasyon süreçlerinin yönetiminde zaman tasarrufu ve maliyet tasarrufu sağlarsınız.
 • Verimli zaman ve maliyet yönetimi ile iş yönetiminizi de verimli hale getirirsiniz.
 • Özel entegratör ile çalışmayı tercih ettiğiniz takdirde, gelecek mevzuat değişikliklerine uyum sağlama, destek, operasyon, maliyet vb. konularda firmanıza avantaj sağlarsınız.
 • Özel entegratörün Bulut uygulamasıyla istenen faturaya; her yerden, kolay ve hızlı erişim sağlarsınız.

e-Fatura Uygulamasından Yararlanan Kullanıcılar;

 • Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderebilir,
 • Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alabilir,
 • Gönderilen veya alınan e-Faturalarını bilgisayarlarına indirerek elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edebilirler.

416 Sıra No. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 232’nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler e-Fatura Uygulamasından yararlanabilmektedir. e-Fatura düzenlemek ve göndermek isteyen mükelleflerin öncelikle e-Fatura Uygulaması üzerinde, kendilerine ait bir Kullanıcı Hesabı oluşturmaları gerekmektedir.

 • Kullanıcı Hesabı tanımlanan mükellefler e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yoluyla veya e-Fatura Portalı aracılığı ile kullanabilecektir.

e-Fatura Kullanımı Kolay mı?

ODISPRO ile e-Fatura kullanımı çok kolay. Özel entegratör yöntemi ile e-Fatura kullanacak mükelleflerin ODISPRO uygulamasını tercih etmeleri durumunda e-Fatura’ya kolay geçiş için kendilerine her türlü destek verilmektedir.

e-Fatura Nasıl Kesilir?

Aktivasyonunuz tamamlandıktan sonra keseceğiniz faturaları ODISPRO e-Dönüşüm üzerinden e-Fatura olarak gönderirsiniz. e-Fatura aktivasyonu sonrasında artık matbu fatura kullanımı yapmamanız gerekir. Düzenleme tarihi e-Fatura veya e-Arşiv fatura gönderir.

e-Fatura Nasıl Oluşturulur Ve Gönderilir?

e-Fatura kâğıt fatura gibi oluşturulmaktadır. Kâğıt faturadan farkı bir yazılım ara yüzü ile oluşturulduğu için yapılan hatada aynı fatura üzerinde düzeltme yapabilirsiniz ancak kâğıt fatura da yapılan yanlış üzerine her şeyi baştan yapmanız gerekir. e-Fatura uygulamamızda hatanızı kolayca düzeltebilirsiniz. Faturanız üzerinde gerekli bilgileri sağladıktan sonra göndermek için tek yapmanız gereken tek bir tuş ile gönderimini sağlamaktır.

e-Fatura’lar Nasıl Yedeklenir Ve Saklanır?

GİB Portal yönteminden farklı olarak ODISPRO ile e-Fatura yedekleme ve saklama için ilave bir işleme gerek yoktur. Özel entegratör yöntemi ile e-Fatura kullanan mükelleflerin ODISPRO uygulamasını tercih etmeleri durumunda gelen ve giden tüm faturaları gelişmiş alt yapımızda güvenli olarak ilave bir ücret ödenmeksizin saklanır. (Bu saklama ODISPRO müşterisi olunduğu süre boyunca 10 yıl geriye dönük olarak sağlanır).

e-Fatura Uygulamasına Geçiş Yaptıktan Sonra Kâğıt Fatura Düzenlemeye Devam Edebilir Miyim?

Hayır, e-Fatura uygulamasına geçiş yaptıktan sonra, e-Fatura kullanıcılarına kâğıt fatura düzenleyemezsiniz. e-Fatura sistemine geçiş yaptıktan sonra size tanınan opsiyon süresi 7 gün ile sınırlıdır. Bu süre zarfında kâğıt fatura kesmeye devam edilebilirsiniz.

e-Fatura Gönderme Süresi Nasıl Olmalıdır?

e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hükümlere tabii olduğu için 213 sayılı VUK’ un 231nci maddesinde kağıt faturalar için geçerli olan hüküm e-Faturalar için de geçerlidir. Buna göre e-Fatura’da da fatura düzenleme süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. Maddeye göre e-Fatura sistem üzerinde oluşturulup 7 gün içerisinde alıcı tarafa iletilmeniz gerekmektedir.

e-Fatura’nın İptali Nasıl Yapılır?

e-Faturanın iptal ve iade süreci, kağıda basılı fatura ile aynıdır ancak pratikte bazı işlemler değişiklik gösterir. Ticari e-Fatura’da gönderen taraf iptal işlemi yapamaz. Fatura, gönderim yaptığınız müşterinize ait sisteme düştükten sonra 8 gün içinde reddedilmesi durumunda iptal durumu gerçekleşir. Bu durumda yeni bir fatura oluşturmadan reddedilen fatura üzerinden düzenleme yapmanız tavsiye edilir. Reddedilen e- Fatura sisteminizde iptal edilmiş bir fatura gibi görünür. Temel e-Fatura’ da ise; müşterinizin bu faturaya karşılık bir iade e-Faturası oluşturması ve tarafınıza iletmesi gerekir. Bu işlem her iki faturanın birbirini mahsuplaştırması için yeterli olacaktır.

e-Fatura ile ERP/Muhasebe Yazılımları Uyumlu Mudur?

ERP sistemleri, çok sayıda iş sürecini bir araya getirmekte ve bu iş süreçleri arasında veri akışı sağlamaktadır. İşletmelerin tüm veri ve işlemlerinin bir araya getirilmesine yarayan bu yazılımlar, programda yapılacak bazı değişikliklerle e-Fatura uygulamasına uygun hale getirilebilmektedir. Böylelikle ERP/muhasebe yazılımları ile e-fatura uygulaması senkronize bir şekilde çalışabilir.

Gelen e-Faturaları Nasıl Yönetirim?

ODISPRO uygulamamız ile gelen e-Faturaların yönetimi elinizde. Kullanıcı dostu ara yüzümüz sayesinde istediğiniz faturaya kolayca ulaşabilir; işlem yaptığınız faturaları anında arşivleyebilirsiniz. Ayrıca faturalar üzerinde belirleyeceğiniz renk, görüntüleme ve iş kuralları ile kontrol sağlayarak; kullanıcılarınızın fatura yönetim süreçlerini kolaylaştırabilirsiniz.

Gönderdiğim Faturaların Yerine Ulaşıp Ulaşmadığımdan Nasıl Emin Olabilirim?

Gönderdiğiniz faturaların durumu ile ilgili ODISPRO e-Fatura uygulaması üzerinde yer alan “faturalar” menüsünde yer alan e-fatura sekmesinde bu bilgilere yer verilmektedir.

E-fatura Uygulamasına Geçtikten Sonra Kâğıt Fatura Düzenleyemez Miyim?

E-fatura uygulamasına geçtikten sonra sisteme dâhil olan firmalara e-fatura göndermeniz, dâhil olmayan firmalara ise kâğıt fatura göndermeniz gerekmektedir. Bu nedenle fatura alıcısının sisteme dâhil olup olmadığının kontrolü fatura oluşturulmadan önce mükellef tarafından yapılmalıdır.

ODISPRO Tarafından Faturaların Güvenliği Ne Şekilde Sağlanmaktadır?

Müşterilerin E-Faturaları ODISPRO’ un anlaşmalı olduğu Entegratör’ün kendi veri merkezinde maksimum güvenlik altında üç katmanlı bir güvenlik yapısında muhafaza edilmektedir.

e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Bir Firma Büyük Perakende Mağazalarından Yaptıkları Alışverişlerinde e-Faturayı Nasıl Temin Edecekler?

Perakende satış yapan firma ve alıcı taraf e-Fatura sistemine kayıtlı ise kesilecek olan faturanın e-Fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Geriye Dönük e-Fatura Gönderilebilir Mi?

Vergi Usul Kanunu’na göre yedi (7) güne kadar geriye dönük e-Fatura gönderilebilmektedir. Fakat düzenlenme tarihi 7 günden eski e-Faturaların gönderilmesi teknik olarak mümkün olup (özel entegratörlük sistemleri tarafından engellenemez), usul cezası mevcuttur. Bu şekildeki gönderilen tüm e-Faturalar için sorumluluk gönderici mükellefe ait olmaktadır.

e-fatura Uygulaması Kayıtlı Kullanıcı Listesinin Güncellenme Sıklığı Ne Olacak?

Başkanlık, kayıtlı kullanıcı listesini belirli zaman aralıkları ile güncellenmesini öngören bir düzenleme yapmayı planlamaktadır. Ancak şu an için belirlenmiş bir zaman aralığı ve geçerlilik zamanı mevcut değildir.

KDV’nin Sıfır Geçilmesi Gereken Bir Fatura Keserken Hangi Kod Seçilmelidir?

Eğer fatura istisna kapsamında düzenlenen bir fatura değilse SATIŞ fatura tipi seçilip 351 “İstisna Olmayan Diğer” kod seçilmelidir. Eğer İstisna kapsamında bir fatura kesiliyorsa İSTİSNA fatura tipi seçilip KDV Mevzuatında öngörülen istisna türlerinden hangisine göre işlem yapılacaksa ona karşılık gelen kod seçilmelidir.

e-Fatura Mükellefi Misiniz?

E-Fatura Kapsamındaki Mükellefler

4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hâsılatına sahip olanlar.

6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibarıyla asgari 10 Milyon TL brüt satış hâsılatına sahip olanlar.

e-Faturaları Yazdırıp Arşivlemek Gerekir Mi?

E-faturanın size sağladığı en büyük kolaylıklardan biri arşivleme derdinden kurtulmanızdır. e-Faturalarınız zaten dijital ortamda arşivleneceği için ayrıca dosyalamanıza gerek kalmamaktadır.

Bütün Müşterilere E-Fatura Gönderilebilir Mi?

Hayır. e-Fatura uygulaması, sadece E-Fatura mükellefleri arasında kullanılabilir ve bu mükellefler arasında E-Fatura gönderilip alınmasına imkan tanır. E-Fatura mükellefi olmayan müşterilere ise genel hükümler gereğince kâğıt fatura veya e-Arşiv fatura düzenlenmelidir.

e-fatura hakkında sorular
e-fatura hakkında sorular

e-Fatura Düzenlememe (Kesmeme) Cezası 2020 Yılında Ne Kadar? Fatura Düzenlememe Cezaları Nelerdir?

Fatura Düzenlememe Cezaları

 • GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 27.12.2019 tarihinde yayımlanan tebliğe göre, 2020 yılı ceza miktarları, 2019 yılına göre % 22,58 oranında artırıldı.
 • VUK (Vergi Usul Kanunu) da belirlenen ve 1 Ocak 2020’de yürürlüğe giren “Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları” na göre, 2019’da 290 TL olan ceza tutarı, 2020 yılında 350 TL olarak düzenlendi.
 • e-Fatura, e-Arşiv fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, gider pusulası alınmaması ve verilmemesi durumunda her belge için 350 TL usulsüzlük cezası uygulanır.
 • Bununla birlikte e-dekont, e-döviz, e-sigorta poliçesi ve e-sigorta komisyon gideri de ceza kapsamına alındı.
 • Ayrıca, her belge türüyle ilgili olarak, her tespit için toplam ceza 18 bin TL’yi, bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 180 bin TL’yi geçmeyecek.

e-Ticaret Yapanlar Neden e-Fatura Kullanmalı?

 • e-Fatura size, fatura yazdırma, onaylatma, kargo derdi olmaksızın faturanızı elektronik olarak müşterinize ulaştırabildiğiniz, ayrıca ulaştı mı ulaşmadı mı diye sorgulamaya gerek duymayacağınız bir kolaylık sağlar.
 • e-Fatura mükellefi olsun olmasın, müşterilerinizin e-posta adreslerine faturalarınızı anında ulaştırabilirsiniz. Şayet faturanızı kağıt olarak da iletmek isterseniz e-faturayı düz beyaz A4 kağıda yazdırarak göndermeniz de mümkün. Her iki şekilde de bu faturalar resmi nitelik taşır.
 • e-Fatura ile fatura başına maliyetinizi düşürebilirsiniz.
 • Muhasebecinizle resmi evraklarınızı daha rahat paylaşabilirsiniz.
 • Daha az kâğıt kullanacağınız için yeşili korursunuz.

E fatura Sevk İrsaliyesi Yerine Geçer Mi?

“e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara Düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçmektedir.

2020 Yılı İçin Günlük Fatura Düzenleme Limitleri Nedir?

2020 Yılı Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 1.400 TL olarak açıklandı. 27 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan VUK Genel Tebliğ’deki ilgili tutar 01.01.2020 tarihinden itibaren tüm yıl uygulanmak üzere yürürlüğe girmektedir.

GİB e-Fatura Portalına Nereden Giriliyor?

e-Fatura GİB e-Belge Portalı (gib.ebelge.gov.tr)

e-Fatura İptal Portalı Giriş Adresi

a-Fatura İptal Portalı Girişi

e-Fatura Kayıtlı Kullanıcıları Nereden Görebilirim?

e-Fatura Kayıtlı Kullanıcılar

e-Fatura Mevzuatına Nereden Erişebilirim?

e-Fatura Mevzuat ve Teknik Mimari

e-Fatura Yararlanma Yöntemlerine Nereden Erişebilirim?

e-Fatura Yararlanma Yöntemleri

e-Fatura Özel Entegratör Listesine Nereden Ulaşırım?

e-Fatura Özel Entegratörler Listesi

e-Fatura’yla Alakalı GİB’in Forum’u Var mı?

e-Fatura Forum

e-Fatura Görüntüleyiciyi Nasıl Kullanırım?

e-Fatura Görüntüleyici Kullanma Kılavuzu

e-Fatura Portal Girişinin Adresi Nedir?

Elektronik imza ile E-Fatura portaline giriş

 e-Fatura Canlı Ortam Başvuru Sorgulama (GİB) Nasıl Yapılır?

https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ linkine tıklayarak sorgulama yapabilirsiniz.

e-fatura Sistemine Kayıtlı Firmaları Nasıl Öğrenebilirim? Bu Listeler Ne Sıklıkla Güncellenir?

E-fatura uygulamasına dâhil olan firmaların listesini GİB, www.efatura.gov.tr sitesinde düzenli olarak kayıtlı kullanıcılar adı altında yayınlamaktadır. Bu listeye ODISPRO üzerinden de ulaşılabilir. GİB belirli aralıklarla bu listeyi güncellemektedir.

e-Fatura İle İlgili Faydalı Linkler

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura Portalı

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Portalı

Elektronik Ortamda Alınan Faturaların Muhafazası ve İbrazı: Vergi Usul Kanunu 33 No.lu Sirküler

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklama: Vergi Usul Kanunu 58 No.lu Sirküler

397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği: 397 S.N

416 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

424 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

ODISPRO Ön Muhasebe ve Süreç Yönetim Yazılımını kullanmaya hemen başlayabilir, online çalışmanın tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Hem de aylık sadece 329 TL'den başlayan fiyatlarla ilk yatırım maliyeti olmadan kullanabilirsiniz.