e-SMM Nedir? Kâğıt Makbuz İle Farkı Nedir?

e-SMM nedir? Kâğıt Makbuz İle Farkı Nedir?

e-Serbest Meslek Makbuzu, matbu serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. Hukuki nitelikleri bakımından e-SMM ile matbu serbest meslek makbuzu aynı özelliklere sahiptir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Muhatabına Nasıl İletilir?

e-SMM belgesi, karşı tarafın talebine göre çıktısı alınıp ıslak imzalı olarak ya da elektronik ortamda e-posta ile muhatabına teslim edilir ya da mükellef dilerse imzasını notere tasdik ettirebilir ve makbuzlarını hazır imzalı olarak düzenleyip teslim edebilir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Muhafaza Edilir?

Mükelleflerin, e-serbest meslek makbuzunu elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmesi gerekmektedir.

Kendisine e-SMM düzenlenen kişiler de makbuzun teslim edilme yöntemine göre kâğıt çıktısını veya elektronik ortamdaki halini saklamaları ve gerektiği zaman ibraz etmeleri gerekmektedir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler Neler?

e-SMM düzenlerken yer verilmesi gereken bilgiler:

 • Serbest meslek erbabının isim, adres, vergi dairesi bilgileri,
 • Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarası ya da TC kimlik numarası,
 • Müşterinin isim ya da unvanı, adresi, kişi vergi mükellefi ise vergi dairesi bilgisi, vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası,
 • Alınacak ödemenin miktarı, KDV ve stopaj bilgileri,
 • Belge numarası,
 • Saat ve dakika dâhil olmak üzere belgenin düzenlenme tarihi.
 • Gerekli durumlarda mükellef makbuz üzerinde farklı bilgilere de yer verebilir.

e-Serbest Meslek Makbuzuna Geçiş Yapmak İçin Mali Mühür Gerekir Mi?

e-Fatura başvurusundaki gibi e-Serbest meslek makbuzu uygulamasında da geçiş yapmak için e-imza ya da mali mühür almanız gerekmektedir.

Mali mühür, firmadaki kaşenizin elektronik ortamdaki halidir. Mali mühür için Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin web sitesi üzerinden başvuru yapılmaktadır.

e-İmza için şahsa verilen elektronik imza denebilir. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları vasıtası ile alınabilir.

ODISPRO Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasını Tercih Ederek;

 1. Her zaman her yerden erişim.
 2. Yasal geçerli saklama.
 3. Cari kaydetme.
 4. Sınırsız kullanıcı ve yetkilendirme.
 5. Akıllı arama.
 6. Excel raporlama.
 7. PDF özelliği.
 8. Makbuz tasarımı.
 9. E-mail özelliği.
 10. Zaman tüneli özelliklerinin tamamından faydalanabilirsiniz.

e-SMM İçin Ne Gerekli?

e-SMM Sistemine Giriş İçin Gerekenler: e-SMM Uygulamasına erişim yapabilmek için gereken teknik yeterlilikleri ifade etmektedir.

 • GİB e-SMM Uygulamasına Başvuru yapmak gerekir. ODISPRO tarafından başvuru otomatik yapılır.
 • e-SMM Uygulamasına Mali mühür/ e-İmza cihazı ile giriş yapılır. ODISPRO e-SMM uygulamasına kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.
 • ODISPRO uygulamasında Java gereksinimi bulunmaz, tüm tarayıcılarından kullanılır.

e-SMM Ne Zaman Son?

e-SMM uygulamasına dahil olan mükellef için; Vergi Usul Kanunu 509 sıra no’lu tebliğ‘e göre 01/06/2020 tarihine kadar başvuru yapmalıdır.

e-SMM Geriye Dönük Kesilir Mi?

Geriye dönük e-SMM kesilemez. Makbuz tahsilat esası geçerli olduğundan tahsilat yapıldığı andan makbuz düzenlenmek zorundadır.

Avukatlık Ücreti Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Kesilir?

 • Avukatlar serbest meslek makbuzunu takip ettikleri davanın kesinleşmesiyle birlikte kesebilirler. Bu hususa dair 2019 yılı güncel içtihat metni aşağıda yer almaktadır. Bu doğrultuda avukatların verdikleri hizmetlerde vergiyi doğuran olayın takip edilen dosyanın kesinleşmesiyle gerçekleştiği ortak bir kabule dayandırılmış oldu.
 • Bilindiği üzere Avukatlık mesleği de serbest meslek erbabı içerisinde yer alan bir meslek grubudur. Serbest çalışan bir avukat herhangi bir işverene bağlı olmadan, kendi ilim ve mesleki bilgisi ile kazandığı parayı belgelendirmek zorundadır.
 • Avukatlar için 2 ayrı çeşit vekâlet ücreti söz konusudur. Bunlardan ilki henüz davaya hazırlık aşamasında sözleşme olarak anlaşılan ücret; ikincisi ise davanın kazanılması durumunda karşı vekâlet ücretidir.
 • VUK md 236 uyarınca tahsilât anında serbest meslek erbabı avukat 2 nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek mecburiyetindedir.

e-SMM Nasıl İptal Edilir?

e-SMM muhasebeci tarafından beyan esasına dayanmaktadır. Bu nedenle Muhasebecinizin beyan etmediği e-SMM kesilmemiş sayılır. Sistem içinden iptal edilen e-SMM, muhasebeciniz tarafından beyan edilmediğinde kesilmemiş olur. İptal ettiğiniz e-Serbest Meslek Makbuzu iptal edildiği tarih üzerinden çalıştığınız özel entegratör tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) raporlanır.

İptal edilen e-Serbest Meslek Makbuzlarınız, iptal edildiği tarih üzerinden birlikte çalıştığınız özel entegratör tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) raporlanır.

Ancak GİB Portal üzerinden düzenlenerek imzalanan/onaylanan e-Arşiv Fatura, e-SMM ve e-MM sistem üzerinden iptali bulunmamaktadır.

SMMM Fatura Kesebilir Mi?

Serbest Meslek Makbuzu, işlevi itibarıyla Fatura ve fişe benzemesine rağmen aralarında farklılıklar bulunmaktadır;

 • Hem SMM’ da hem de Fatura’da KDV mevcuttur.
 • Ancak Serbest Meslek Makbuzunda ilaveten Stopaj vergisi de söz konusudur. Faturada ise stopaj bulunmaz.
 • Sonuç olarak her ikisi de farklı evraklardır. Hangisini kullanacağınız ise yaptığınız işle ilgilidir ve birbirinin yerine geçmez.

Fatura Kesmenin Serbest Meslek Makbuzu (SMM)’na Göre Avantaj Ve Dezavantajları Nelerdir?

 • Serbest Meslek Makbuzunda ve Fatura’da KDV hesaplanması zorunludur.
 • Faturada stopaj yoktur, Serbest Meslek Makbuzunda %20 stopaj vardır.
 • Müşteri, Muhtasar Beyanname ile Stopajı sizin adınıza devlete öder.
 • Fatura’da stopaj olmadığı için gelirinizden sizin adınıza ödenecek bir vergi de olmaz.
 • Fatura düzenleyen mükellefler, %20 stopaj vergisi ödemedikleri için fiyatlarını daha yüksek seviyede tutabilme imkânına sahiptir.
ODISPRO Ön Muhasebe ve Süreç Yönetim Yazılımını kullanmaya hemen başlayabilir, online çalışmanın tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Hem de aylık sadece 329 TL'den başlayan fiyatlarla ilk yatırım maliyeti olmadan kullanabilirsiniz.