e-SMM Özellikleri Nelerdir?

e-SMM Özellikleri;

  • e-SMM, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
  • e-Serbest Meslek Makbuzu: Elektronik belge biçiminde oluşturulmuş serbest meslek makbuzunu ifade eder.
  • e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması: GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamayı ifade eder.

Kimler e-Serbest Meslek Makbuzu Kullanmak Zorundadır?

SMM belgesi düzenlemek zorunda olan mükelleflere (Noterler hariç olmak üzere mali müşavir, avukat, doktor, mühendis ve sanatçılar) 01.01.2018 tarihi itibarıyla e-SMM uygulamasına dâhil olma imkanı sunulmuştur.

e-SMM Özellikleri Nelerdir?

  • e-Serbest Meslek Makbuzu, serbest meslek erbabı tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin 213 sayılı VUK’ un hükümlerine göre düzenlenir.
  • e-SMM, kağıt serbest meslek makbuzu ile tamamen aynı yasal niteliklere sahiptir.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlanır.
  • Dijital olarak muhafaza ve ibraz edilmektedir.

e-Serbest Meslek Makbuzuna Eklenmesi Gereken Bilgiler Nelerdir?

Müşteriye ait isim, soy isim ya da unvan, adres, vergi mükellefi ise vergi dairesi, vergi kimlik numarası ya da T.C. kimlik numarası,

Serbest meslek erbabına ait isim, soy isim, adres, vergi dairesi, vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası,

Alınan paranın miktarı e-Serbest Meslek Makbuzunda yer alır. Varsa vergi tevkifatı tutarları ile KDV tutarları ayrıntısıyla belirtilir.

Belgenin içeriğinde belge numarası, belge düzenlenme tarihi (tarih, saat, dakika olarak) bulunur. Mükelleflere ait bilgilere ek olarak ihtiyaç halinde başka bilgilere de yer verilebilir.

e-SMM Uygulamasına Geçiş Yapmak Çok Kolay!

e-SMM uygulamasına geçiş yapmanız için Mali mühür veya e-imza’ ya sahip olmanız yeterlidir. Serbest meslek erbapları, Mali Mühür veya e-İmza temin ederek hemen e-Serbest Meslek Makbuzu oluşturmaya başlayabilirler. Mali Mühür başvurusu yapmak için buraya tıklayınız.

Mali mührünüz veya e-İmzanız elinizdeyse E-SMM Uygulamasına geçiş yapmak için bize bilgi vermeniz yeterli, E-SMM Uygulamasına geçiş yapmak için tıklayınız.

ODISPRO Ön Muhasebe ve Süreç Yönetim Yazılımını kullanmaya hemen başlayabilir, online çalışmanın tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Hem de aylık sadece 329 TL'den başlayan fiyatlarla ilk yatırım maliyeti olmadan kullanabilirsiniz.