İhracat e-Faturası Nedir? İhracat e-Faturası Nasıl Düzenlenir?

İhracat e-Faturası Nedir?

İhracat e-Faturası, gümrük çıkış beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturalarının elektronik ortamda düzenlenmesidir.

Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılması veya Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri için satılan malın cinsini, miktarını, fiyatını ve toplam tutarını belirten ve satıcı tarafından düzenlenerek alıcıya verilen belgeyi ifade eder.

Bu kapsamda ihracat faturası düzenleyecek olan mükellefler; düzenleyecekleri ihracat faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilgilerine de yer vereceklerdir. Düzenlenen faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünecektir.

İhracat e-Fatura Zorunluluğu Ne Zaman?

İhracat veya tax-free faturalarının e-fatura olarak düzenlenip gönderilmesi yalnızca e-fatura kayıtlı kullanıcısı olanlar için 1.7.2017 tarihinden itibaren zorunludur.

İhracat e-Faturası Nasıl Düzenlenir?

İhracat e-Fatura’sı kullanmak için mali mühür olması gerekmektedir. Daha sonra GİB’e dijital ortamda başvuru yaparak, özel entegrasyon veya GİB Portal yöntemlerinden birini seçmelisiniz.

İhracat e-Fatura’larında alıcı bilgisi bölümüne Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazılır. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanabilen faturalarda, isteğe göre iki dil de birden kullanılabilir.

İhracat e-Fatura’sında Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir?

 • Eşya birim fiyatı.
 • Satış bedeli.
 • Teslim şartı.
 • Eşya miktarı (kilo, metre, adet vb. ile birlikte). Eşyanın bulunduğu kabın numarası, adedi, markası, cinsi ve nevi.
 • Eşyanın teslim ve bedelinin ödeme yeri.
 • Eşyanın gönderilme şekli, hava yolu, kara yolu, demir yolu, deniz yolu detayları.
 • Satıcının bağlı olduğu vergi dairesi, vergi numarası.
 • GTİP numarası. Mal hizmet satırları için gümrük takip numarası.
 • Malı satın alan firmanın unvanı, firma değilse alan kişinin bilgileri.
 • Malı satın alan firmanın ilgili ülkedeki VKN.
 • Ödeme yapılacak hesap numarası (Swift, IBAN).
 • Ödeme şekli ve şartları. Ödeme kanalı.

GTIB Numarası Kaç Karakter Olmalı Ve Zorunlu Alan Mıdır?

GTİP NO zorunlu alandır ve noktasız 12 haneli olacak şekilde yazılmalıdır.

Hizmet Faturaları, İhracat e-Faturası Şeklinde Mi Düzenlenir?

Hizmet ihracı bu kapsamda değildir. E-fatura ’ya kayıtlı mükellefler, yalnızca mal ihracında, faturalarını e-Fatura olarak düzenlemek mecburiyetindedir. Gönderici e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv Fatura, yoksa matbu fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

İhracat e-Fatura Düzenleme İptal Ve Düzenlememe Cezası Nedir?

e-Fatura düzenleyen bütün mükelleflerin ve personellerinin mevzuatta yer alan kurallara riayet etmesi çok önemlidir. İhracat faturasında yer alması gereken bilgilere yer verilmemesi durumunda cezai işlem uygulanmaktadır.

e-İhracat Fatura Portalının Adresi Nedir?

İhracat Fatura Portal

ODISPRO Ön Muhasebe ve Süreç Yönetim Yazılımını kullanmaya hemen başlayabilir, online çalışmanın tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Hem de aylık sadece 329 TL'den başlayan fiyatlarla ilk yatırım maliyeti olmadan kullanabilirsiniz.