Defter Beyan Sistemi Nedir? Başvuru Nasıl Yapılır?

Defter Beyan Sistemi Nedir?

Defter Beyan Sistemi;

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan ve basit usule tabii olan kişilerin defter kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.

Defter Beyan Sistemi Kullanmak Zorunlu Mu?

Serbest meslek erbapları, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabii olan mükelleflerin Sistemi kullanmaları zorunludur.

Serbest meslek kazanç defteri yanında bilanço esasına göre defter tutan mükellefler de, 1.1.2018 tarihinden itibaren serbest meslek faaliyetine ilişkin kayıtlarını ve kazanç defterini Sistem üzerinden tutmaları zorunludur.

Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

  • İnternetin olduğu her yerden vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınabilmesi kolaylığını sağlar,
  • Kırtasiyeciliği azaltır,
  • Sistemi kullananlar için Defter tasdikine ihtiyaç duyulmaz,
  • Defterleri muhafaza etmeye yönelik maliyetlerin söz konusu olmaması,
  • Kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilir.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Sistemi kullanmak zorunda olanların, kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bugün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru, mükelleflerin kendileri tarafından yapılabileceği gibi, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanan meslek mensupları ya da meslek odaları (basit usule tabii mükelleflerle sınırlı olmak üzere) aracılığıyla da yapılabilecektir.

Defter Beyan Sistemi Nasıl Kullanılır?

Sisteme, www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, gelir, gider, çalışan, stok, sabit kıymet gibi kayıtlarınızı elektronik ortamda yapabilir, defterlerinizi bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturabilir ve beyannamelerinizi hazırlayarak onaylayabilirsiniz.

ODISPRO Ön Muhasebe ve Süreç Yönetim Yazılımını kullanmaya hemen başlayabilir, online çalışmanın tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Hem de aylık sadece 329 TL'den başlayan fiyatlarla ilk yatırım maliyeti olmadan kullanabilirsiniz.