Maaş Bordrosu Nedir? Maaş Bordrosu Nasıl Hazırlanır?

Maaş Bordrosu Nedir?

İşverenin işçiye yaptığı iş karşılığında yaptığı ödemeyi, tüm vergi ve kesintilerle beraber gösteren ve işçinin çalıştığı süre boyunca sistematik ve dönemsel olarak düzenlenen belgeye maaş bordrosu adı verilmektedir. Maaş bordrosu, işverenin işçiye ücret ödeme yükümlülüğünü beyan ettiğini kanıtlayan bir belge olarak bilinir. Bundan dolayı hem işveren için hem işçi için büyük önem teşkil eder.

Maaş bordrosu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’na, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na, bir de 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre ücret bordrosunda bulunması gereken konular mevcut. Bunların yanı sıra bordro hesabı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken pek çok ölçek ve değişken de bulunmakta.

İş Kanunu’na göre maaş bordrosunda yer alması gerekenler;

İşçinin adı soyadı,

Ödemenin yapıldığı gün ve bulunduğu dönem,

Ekstra çalışma, hafta sonu tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemelerin miktarı,

Vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin miktarı,

Ücret ödeme günü,

İşverenin imzası,

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre maaş bordrosunda yer alması gerekenler;

İşyerinin sicil numarası,

Bordronun ait olduğu ay ve dönem,

Sigortalının adı ve soyadı,

Sigortalıya ait sosyal güvenlik sicil numarası,

Ücret ödenen toplam gün sayısı,

Sigortalının ücreti,

Ödenen ücret tutarı,

Ücretin alındığını gösteren sigortalının imzası,

Vergi Usul Kanunu’na göre maaş bordrosunda yer alması gerekenler;

Hizmet erbabının adı ve soyadı, ücretin alındığını gösteren imzası ya da mührü,

Elinde mevcutsa vergi karnesinin tarihi ve numarası,

Aldığı birim ücreti (aylık, haftalık, günlük, saatlik veya parça başı ücreti),

Çalışma süresi veya ücretin ait olduğu süre,

Ücret üzerinden hesaplanmış olan vergilerin miktarı.

Maaş Bordrosu Nasıl Hazırlanır?

Maaş bordrosu hesaplama (özellikli durumlar hariç) işçiden ve işverenden yapılacak kesintilerle 2 aşamadan oluşmaktadır.

İşverenden yapılacak olan kesintiler;

SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %15,5 (%5 indirim teşviki ile)

İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret x %2

Çalışandan yapılacak olan kesintiler;

SGK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14

İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1

Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SGK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)

Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15

Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yıllık tutarı =[ (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15 ]/12 (Çalışan asgari ücretli ise)

Kesintilerin toplamı = SGK İşçi payı + SGK işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi

Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

Maaş bordrolarının usulüne uygun ve hatasız olarak düzenlenmesi zorunludur. Aksi halde 4857 Sayılı İş Kanununda, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kanununda ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen cezalar tatbik edilir.

Bordro Hesaplama Örneği

2018 Yılı Asgari Ücret Bordro Hesaplaması

Brüt ücreti          2.029,50

SGK primi işçinin payı     284,13

İşsizlik primi işçinin payı                20,30

Gelir vergisinin matrahı                1.725,07

Gelir vergisi miktarı        258,76

Asgari geçim indirimi (AGİ)         152,21

Ödenecek gelir vergisi miktarı   106,55

Damga vergisi miktarı    15,40

Kesinti toplamı 426,38

Net Ücret           1.603,12

Not: Asgari geçim indirimi bekâr çalışan için hesaplanmıştır.

ODISPRO Ön Muhasebe ve Süreç Yönetim Yazılımını kullanmaya hemen başlayabilir, online çalışmanın tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Hem de aylık sadece 329 TL'den başlayan fiyatlarla ilk yatırım maliyeti olmadan kullanabilirsiniz.