Stopaj Vergisi Nedir? Stopaj Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Stopaj Nedir?

Stopaj, bir vergi ödeme sistemidir. İşverenler tarafından gelir ya da kurumlar vergisine tabii olan bir kazanca ait tutarın, iş yapana ödenmesi sırasında, yasa ile belirlenmiş oranlarca bu tutarın bir kısmının korunarak, iş yapan adına peşin olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde gerçekleşen vergileme şekline stopaj denir. Bu vergilere genel olarak Stopaj Vergisi denir.

Kısaca; Gelir ve Kurumlar Vergisine tabii kazançlara ilişkin tutarın ilgililere ödenmesi noktasında kaynakta kesilen ve o ilgili adına vergi dairesine yatırılan bir vergi olarak tanımlayabiliriz.

Stopaj Vergisinin Amacı Nedir?

Stopaj vergisinin amacı; vergilerin tahsilinin daha kolay ve garantili biçimde yapılmasıdır. Bunun nedeni ise vergi kaçırılmasını önlemek, maliye idaresinin ve vergi mükellefinin işlem yükünü azaltmaktır. Bir diğer amacı ise;  verginin, gelirin oluşmasından çok kısa bir süre sonra maliye dairesine geçmesine destek olmak ve nihayet verginin mükellef üzerinde oluşan psikolojik etkisini gidermek olarak belirtilmektedir.

Stopaj Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Stopaj vergisi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca her yılın başında belirtilen vergi takvimine göre iki eşit taksit olarak ödenebilir. Gelir kapsamında bulunan kira stopaj hesaplamaları her sene mart ayında beyan edilir. Gelir vergisi kapsamındaki kira stopaj vergisi her yılın Mart ve Temmuz aylarında ödenir.

Hangi Ödemelerde Stopaj Yapılması Gerekir?

Serbest meslek ödemeleri,

Gider pusulası,

Personele yapılan ücret ödemesi,

Kira ödemesi,

Kar payları.

Kira Stopajını Kim Ödemelidir?

Kira stopajı kiracı tarafından ödenir ve kira stopajından kiracı sorumludur. Bu durum sadece iş yeri olarak kiralanan yerler için geçerlidir. Yani konut için stopaj uygulanmamaktadır. Kira stopajı ile vergi stopajının tek ortak yönü kira stopajında brüt ücret üzerinden belirli oranda hesaplanarak ödenmesidir.

Stopaj Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Stopaj vergisi oranları, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarında maddeler halinde belirtiliyor. Bu kanunlarda kimlerin hangi koşullarda stopaj vergisi ödemesi gerektiği açıkça belirtiliyor. Stopaj kesintisinin brüt ücret üzerinden hesaplandığını da belirtelim.

3000 TL bedelindeki brüt kira fiyatının %20’si olarak hesaplanan 600 TL, kiracı tarafından stopaj kesintisi olarak vergi idaresine, geriye kalan 2400 TL’lik bedel ise net kira bedeli olarak mülk sahibine ödenir.

Brüt Ücret: 3000 TL

Stopaj Oranı: %20

Stopaj Kesintisi:3000×20/100=600 TL

Kira sözleşmesinde kira bedeli, brüt olarak değil de net olarak beyan edildiyse aşağıdaki formül uygulanır.

Netten Brüte Çevirme Formülü = Net Kira Ücreti / (1-0,2)

Net olarak belirtilen kira bedelinden dolayı yeni stopaj tutarı ise;

Brüt Kira Bedeli = 3000 / 0,8 = 3750 TL

Stopaj Tutarı = 3750 x 0,2 = 750 TL

ODISPRO Ön Muhasebe ve Süreç Yönetim Yazılımını kullanmaya hemen başlayabilir, online çalışmanın tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Hem de aylık sadece 329 TL'den başlayan fiyatlarla ilk yatırım maliyeti olmadan kullanabilirsiniz.