Mali Mühür Nedir? Mali Mühür Nasıl Alınır? Önemi Nedir?

Mali Mühür; Vergi Usul Kanunun 242 Maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılmıştır ve 397 Sıra No. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK bünyesindeki Kamu Sertifikasyon Merkezi (yetkili tek kuruluş) tarafından üretilmektedir. Elektronik M. Mühür sertifikaları, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak e-Fatura, e-Defter ve diğer yasal belgelerin;

  • Bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması,
  • Elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla tasarlanmıştır.

e-Fatura uygulamasını kullanmak için M. mühür temini zorunludur. Elektronik bir belgedir ve bir USB cihaz içerisinde KAMU SM tarafından sahibine teslim edilmektedir. e- Fatura uygulamasına başvuru sırasında temin edilmekte olup, mükellef birden fazla lokalden e-Fatura uygulamasını kullanmak istediğinde mükellefin aynı mali mührüne sahip ek USB cihazlar ilave olarak Kamu SM’den temin edilebilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgilere http://mm.kamusm.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Önemi Nedir?

e-fatura ve diğer resmi belgelerin bütünlüğünü, kaynağını ve içeriğini garanti altına alma görevindedir. Bundan dolayı mali mühür, bu belgelerin elektronik ortamdan ilgililere iletimi ve elektronik ortamda saklanması esnasında güvenliğini ve gizliliğini sağlayan bir elektronik kaşe olarak belirtilmektedir.

Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mali Mührü alabilmek için istisnai durumlar haricinde elektronik ortamda başvuru yapılmaktadır. Online başvuru yapamayan, şirketi temsile yetkili olan kişilerin yabancı olduğu kurumlar (%100 yabancı ortaklı kurumlar), Adi ortaklıklar, Kooperatifler, Fonlar, OSB ve Kolektif Şirketler ilgili evrakları göndererek yazılı başvurabilirler. Online başvuru yapabilmek için http://mm.kamusm.gov.tr/surecler/ sitesinden bilgi alabilirsiniz.

Ücreti Ne Kadardır?

Genellikle çoğu kişi mühür’ ün çok pahalı bir uygulama olduğunu düşünmektedir. Fakat sanılanın aksine durum öyle değil. GİB’ e mali mühür başvurusu sırasında ödenmesi gereken ücret yıldan yıla değişmektedir.

Mali mühür sertifikası (MÜS) ve güvenlik hizmetleri sertifikası (GÜS) 3 yıl geçerli olacak şekilde oluşturulur. Güncel sertifika fiyatlarını aşağıda görebilirsin:

  • Tüzel kişi için 3 yıllık MÜS+GÜS ve akıllı kart okuyucu: 256,60 TL (220 TL + KDV).
  • Gerçek kişi için 3 yıllık mali mühür sertifikası (MÜS+GÜS) ve akıllı kart okuyucu: 141,60 TL (120 TL + KDV).

Mali Mühür Elime Ulaştı Sonrasında Ne Yapmam Gerekiyor?

Mühür elinize ulaştıktan sonra, GİB üzerinden e-Fatura ve e-Defter için ayrıca başvuru yapmanız gerekmektedir.

Mali Mühür’ ü Bir Kez Almış Olmak Yeterli mi?

Evet, bir defa alınmış olması yeterlidir. Mevcut mühürle her zaman E-Fatura kullanılabilir.

Aynı Holding Bünyesinde Bulunan Farklı Firmalarımız İçin Tek Bir Mühür Alabilir Miyiz?

Hayır. Mali mühür vergi numarası bazında verildiğinden, holding bünyesinde yer alan her bir tüzel kişilik için ayrı bir mühür almanız gerekmektedir.

GİB’ den Alacağım Mali Mührü Nasıl Kullanacağım? Almasam Olur Mu?

E-fatura uygulamasına dâhil olmak için mühür almak zorunludur. ODISPRO e-fatura uygulamasında mührünüzü sadece ODISPRO tarafından GİB’ e gönderilecek olan başvuru dosyanızı imzalamak için kullanacaksınız. Doğrudan uyum veya GİB Portal yöntemi ile e-Fatura uygulamasına dahil olmanız durumunda ise firmanıza ait mührü kullanmanız gerekmektedir.

Farklı Yerlerde Hizmet Veren Bir Firma, E-fatura Portalını Kullanıp Farklı Yerlerden Mali Mühür Dışında Bir Yöntem İle (e-imza, sertifika) Faturaları İmzalayıp Gönderebilir Mi?

5 Mart 2010 tarih ve 27512 Sayılı Resmi Gazetede 397 Sıra No. Vergi Usul Kanunu Genel tebliğinin yayımlanmasıyla. Elektronik Fatura Uygulaması ile ilgili usul ve esasları belirlenmiştir. e-fatura uygulamasında mali mühür/elektronik imza zorunludur. E-Fatura uygulamasını portal yöntemiyle kullanacak mükelleflerin uygulamaya mali mühür/e-imza ile girmeleri gerekmektedir.

ODISPRO Ön Muhasebe ve Süreç Yönetim Yazılımını kullanmaya hemen başlayabilir, online çalışmanın tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Hem de aylık sadece 239 TL'den başlayan fiyatlarla ilk yatırım maliyeti olmadan kullanabilirsiniz.