Vergi Nedir? Vergi Çeşitleri Nelerdir? Gelir Vergisi Nedir?

Vergi, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden, kurum ve kuruluşlardan kanun yoluyla toplanan paralardır. Vergi, devlet ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu hizmetlerinin karşılanabilmesi amacıyla kişilerden, kurum ve kuruluşlardan aldıkları paralardır. Vergi anayasamızda yer alan ve herkesin ödeme gücüne göre ödeme yükümlüğünün olduğu bir görevdir. Anayasada yer alması nedeniyle yerine getirilmesi zorunlu bir ödevdir. Verginin zorla alınması anayasada yer aldığından ve vatandaşlık görevi olmasından dolayı kimsenin vergi ödememe gibi bir tercihi söz konusu olamaz.

Vergi Çeşitleri Nelerdir?

Her vergi türü kısa olarak kodlarla isimlendirilir. Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait vergi listesinde çok sayıda vergi türü mevcuttur. Ancak en belirgin 7 çeşit vergi türü vardır. Bunlar;

 • Gelir Vergisi,
 • Katma Değer Vergisi (KDV),
 • Damga Vergisi,
 • Kurumlar Vergisi,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV),
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),
 • Emlak Vergisi.

Gelir Vergisi Nedir?

Gerçek kişilerin bir yıl içerisinde elde ettikleri kazançlar ve gelirlerden alınan vergidir.

Gelir Vergisine Konu Olan Kazançlar;

 • Ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 • Zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 • Ücretler,
 • Serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen kazançlar,
 • Gayrimenkul sermaye kazançları,
 • Menkul sermaye kazançları,
 • Diğer kazançlar.

Kimler Gelir Vergisi Mükellefidir?

 • Türkiye’de ikamet edenler,
 • 1 takvim yılı içerisinde Türkiye’de 6 aydan daha uzun süre ikamet edenler,
 • Merkezi Türkiye’de bulunan kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar adına yurt dışında çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

Yukarıdaki kıstaslara uyan kişiler Türkiye içerisindeki ve dışındaki tüm kazanç ve gelirleri üzerinden vergiye tabii olurlar.

Türkiye’de yaşamayan ancak geliri olan kişiler dar mükellef kabul edilir ve Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve gelirler üzerinden vergiye tabii olurlar.

Gelir vergisi beyannamesi nedir, ne zaman verilir?

Gelir vergisi beyannamesi yıllık gelirinize göre ödeyeceğiniz vergi tutarının hesaplanabilmesi için verilen beyannamedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinden giriş yaparak “Hazır Beyan” kısmından beyannamenizi verebilirsiniz.

Yıllık gelir vergi beyannamesi izleyen takvim yılının Mart ayının son günü akşamına kadar verilmesi gerekir. Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması durumunda izleyen takvim yılının Şubat ayı başından 25. günü akşamına kadar verilmesi gerekir.

Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Gelir vergisi ödemeleri, kazancın usulüne göre değişir.

Gelir sadece basit usulde tespit edilen kazançlardan oluşuyorsa, gelir vergisinin ilk taksiti şubat ayı sonuna kadar, ikinci taksiti de haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Gelir sadece basit usulde tespit edilen kazançlardan oluşmuyorsa, gelir vergisinin ilk taksiti mart ayı sonuna kadar, ikinci taksiti ise temmuz ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Gelir vergisi nereye ödenir?

Mükelleflerin ikametgahlarının bulunduğu vergi dairesi, iş yerlerinin bağlı bulunduğu vergi dairesine veya devlet bankaları aracılığıyla ödemeler gerçekleştirilebilir. Ayrıca İnternet vergi dairesi sistemine giriş yaparak oradan da kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor.

Serbest meslek erbapları gelir vergisi öder mi?

Serbest meslek erbapları yaptıkları işlem karşılığında serbest meslek makbuzu keser bu makbuz da serbest meslek kazancı yani gelir sayıldığı için onlar da gelir vergisine tabidir.

2020 Gelir Vergisi dilimleri ve Vergi oranları nelerdir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan Gelir Vergisi’ne tabii gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife,  2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

Gelir vergisi dilimleri Oran
22.000 TL’ye kadar %15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası %20
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası %27
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası %35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası %40

Damga vergisi ile ilgili yazımızı okumak için buraya tıklayınız.

ODISPRO Ön Muhasebe ve Süreç Yönetim Yazılımını kullanmaya hemen başlayabilir, online çalışmanın tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Hem de aylık sadece 329 TL'den başlayan fiyatlarla ilk yatırım maliyeti olmadan kullanabilirsiniz.